Acta Palaeontologica Polonica

Skrzemionkowane i sfosfatyzowane kuliste skamieniałości Tianzhushania, prawdopodobnie zwierzęcego pochodzenia, z neoproterozoiku południowych Chin

Chongyu Yin, Stefan Bengtson, and Zhao Yue

Acta Palaeontologica Polonica 49 (1), 2004: 1-12

Zbadano mikroskamieniałości z dwóch typów osadów: wkładek rogowców (badanych w szlifach cienkich) oraz fosforytów i wapieni z duża zawartością fosforanów (badanych w szlifach i maceratach), z górnoneoproterozoicznych fosforytów Doushantuo w rejonie Wengan południowochińskiej prowincji Guizhou. Porównanie mikroskamieniałości z obu próbek wykazało że sfosfatyzowane formy opisane jako Megasphaera ornata oraz zachowane w czertach Tianzhushania tuberifera należy traktować jako pozostałości jednego taksonu, sfosylizowane dzięki odmiennym procesom mineralizacji. W okazach sfosfatyzowanych zewnętrzna powłoka często się złuszcza, odsłaniając głębszą ornamentowaną ściankę środkową. Niektóre sfosfatyzowane okazy wypreparowane chemicznie z osadu oraz okazy badane w szlifach fosforytów ukazują częściowo zachowaną ściankę zewnętrzną z kolcami, podobnie jak okazy widoczne w szlifach z warstw czertów. Jamki widoczne zazwyczaj na powierzchni ornamentowanej ścianki środkowej okazów sfosfatyzowanych odpowiadają miejscom zakotwiczenia kolców ścianki zewnętrznej. Obecność kolczastej ściany zewnętrznej jest cechą diagnostyczną Tianzhushania Yin and Li, 1978. Jako ważną nazwę dla omawianego gatunku zaproponowano Tianzhushania ornata (Xiao and Knoll, 2000) comb. nov. Nie da się wykluczyć sugerowanej głównie ze względu na rodzaj ornamentacji ścianki środkowej T. ornata natury tych form jako jaj spoczynkowych. Obecność kolczastej ścianki zewnętrznej wskazywałaby jednak na ich pelagiczny, a nie bentosowy charakter.

Key words: Metazoa, Tianzhushania, Megasphaera, microfossils, phosphorites, cherts, Doushantuo Formation, Neo− proterozoic, China.

Yin Chongyu [chongyuyin@cags.net.cn] and Yue Zhao [zhao_yue30@hotmail.com], Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, 100037 Beijing, China; Stefan Bengtson [stefan.bengtson@nrm.se], Department of Palaeozoology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, S−104 05 Stockholm, Sweden.