Acta Palaeontologica Polonica

Wczesnoeoceński ptak Gallinuloides wyomingensis - przedstawiciel bazalnych Galliformes

Gerald Mayr and Ilka Weidig

Acta Palaeontologica Polonica 49 (2), 2004: 211-217

Rozpoznaliśmy drugi, doskonale zachowany szkielet najprymitywniejszego znanego ptaka z rzędu grzebiących, Gallinuloides wyomingensis Eastman. Nowy okaz ukazuje wyraźnie, że G. wyomingensis nie należy do zaawansowanych Galliformes, jak zakładali wcześniejsi autorzy. W szczególności, obecność na kości kruczej pierwotnej, głęboko wklęsłej powierzchni dla łopatki wyklucza włączenie G. wyomingensis do zaawansowanych kuraków. Gallinuloides wyomingensis wykazuje duże podobieństwa morfologiczne do prawie równowiekowego ptaka grzebiącego Paraortygoides messelensis Mayr z Messel w Niemczech. Obecność bazalnych kuraków wyłącznie w osadach przedoligoceńskich nie wspiera hipotezy o gondwańskim rodowodzie Galliformes, na którą wskazywałoby rozmieszczenie najprymitywniejszych przedstawicieli zaawansowanych ptaków grzebiących (nogali i czubaczy) na półkuli południowej.

Key words: Aves, Galliformes, Gallinuloides, Paraortygoides, Green River Formation, Eocene.

Gerald Mayr [Gerald.Mayr@senckenberg.de] and Ilka Weidig [Ilka.Weidig@senckenberg.de], Forschungsinstitut Senckenberg, Division of Ornithology, Senckenberganlage 25, D−60325 Frankfurt am Main, Germany.