Acta Palaeontologica Polonica

Pierwsze znalezisko mozazaura Clidastes w Europie i jego implikacje paleogeograficzne

Johan Lindgren and Mikael Siverson

Acta Palaeontologica Polonica 49 (2), 2004: 219-234

Szczątki mozazaura Clidastes propython z osadów morskich najpóźniejszego wczesnego kampanu niecki Kristianstad w południowej Szwecji stanowią pierwsze świadectwo kopalne Clidastes spoza Ameryki Północnej. Materiał obejmuje zrzucone korony zębów z krawędzi szczęk i z kości skrzydłowych, a także kręgi (w tym zespół 11 kręgów szyjnych i tułowiowych młodego osobnika). Większość zębów i kości można przypisać osobnikom młodocianym (przeważnie mierzącym ok. 2-3 m długości), ale reprezentowane są także osobniki przypuszczalnie dorosłe (długości do 6 m ). Dostępne dane wskazują, że populacja C. propython z niecki Kristianstad reprezentuje krótkotrwałą migrację, zapewne z północnoamerykańskiej zatoki Missisipi. Lokalne wymarcie Clidastes w południowej Szwecji, lokowane wstępnie na granicy wczesnego i późnego kampanu (sensu germanico), może się zbiegać z tym, które nastąpiło w północnoamerykańskim morzu epikontynentalnym (Western Interior Seaway) i pobrzeżu Zatoki Meksykańskiej. W rejonie Kristianstad szczątki Clidastes występują w osadach wysokoenergetycznych wód przybrzeżnych, gdzie jest to najpospolitszy mozazaur. Znalezisko to wyraźnie kontrastuje z niedawno publikowanymi przypuszczeniami, że Clidastes zamieszkiwał głównie akweny głębokomorskie z dala od brzegów.

Key words: Reptilia, Mosasauridae, Clidastes, teeth, vertebrae, Cretaceous, Campanian, Sweden.

Johan Lindgren johan.lindgren@geol.lu.se], Department of Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lund University, Sölvegatan 12, SE−223 62 Lund, Sweden; Mikael Siverson [cardabiodon@iinet.net.au], 9 Portsea Rise, Mosmon Park, 6012 WA, Australia.