Acta Palaeontologica Polonica

Nowe wczesnojurajskie rośliniarki z Luksemburga: najstarszy zapis kopalny Tenthredinoidea (Hymenoptera: 'Symphyta')

André Nel, Julián F. Petrulevicius, and Michel Henrotay

Acta Palaeontologica Polonica 49 (2), 2004: 283-288

Z toarku Luksemburga opisano na podstawie skamieniałości przedniego skrzydła nowy gatunek błonkówki, Pseudoxyelocerus bascharagensis, najstarszego znanego przedstawiciela nadrodziny pilarzowców (Tenthredinoidea) i rodziny Xyelotomidae, a także nieokreślonego rodzinowo przedstawiciela rośliniarek ('Symphyta' family incertae sedis), na podstawie tylnego skrzydła. Omówiono pokrótce pokrewieństwa rodzajów zaliczanych obecnie do Xyelotomidae. Rodzaje Undatoma, Liaotoma, Leridatoma i Davidsmithia łączy apomorfia użyłkowania skrzydła swoista dla Tenthredinoidea minus Xyelotomidae. Rodzina Xyelotomidae jest prawdopodobnie parafiletyczna. Problemy te może rozwikłać jedynie analiza filogenetyczna. Nie stwierdzono przesłanek potwierdzających dotychczasowe zaliczanie kopalnych rodzajów Vitimilarva i Kuengilarva do rodziny Xyelotomidae.

Key words: Hymenoptera, Tenthredinoidea, Xyelotomidae, Pseudoxyelocerus, Toarcian, Luxembourg.

André Nel [anel@mnhn.fr] and Julián F. Petrulevicius (CONICET) [levicius@mnhn.fr], Laboratoire d’Entomologie (CNRS UMR 5146), Muséum National d’Histoire Naturelle, 45 rue Buffon, F−75005 Paris, France; M. Henrotay. 8 rue de Bouny, B−4624, Romsée, Belgique.