Acta Palaeontologica Polonica

Hiolity i drobne skamieniałości skorupkowe z dolnego kambru północno-wschodniej Grenlandii

John M. Malinky and Christian B. Skovsted

Acta Palaeontologica Polonica 49 (4), 2004: 551-578

Zespół hiolitów z dolnokambryjskiej formacji Bastion z północno-wschodniej Grenlandii jest istotny, gdyż obejmuje kilka taksonów hiolitów wykazujących cechy zarówno rzędu Hyolithida, jak i Orthothecida. Ich cechy morfologiczne wydają się reprezentować stan typowy dla przodków obu grup. Ponadto, taksony hiolitów z tego interwału mają globalne rozmieszczenie, co pozwala uznać te skamieniałości za potencjalne wskaźniki stratygraficzne. Zespół z formacji Bastion zawiera rodzaje lub gatunki znane z Australii, Ameryki Północnej, platformy syberyjskiej i południowych Chin. Oznaczono hiolity z rzędu Hyolithida: Parkula bounites, Hyptiotheca karraculum, Microcornus eximius, M. petilus, Paracornus poulseni gen. et sp. nov., a także Similotheca similis?, S. bastionensis sp. nov. i S. groenlandica sp. nov.; dwa wieczka pozostawiono w nomenklaturze otwartej. Orthothecida z tego zespołu to po jednym nienazwanym gatunku z rodzajów Contitheca i Gracilitheca. Duże, makroskopowe hiolity opisane z tejże formacji przez Poulsena (1932) są na ogół nieoznaczalne, chociaż wieczko opisane wcześniej jako Hyolithes (Orthotheca) communis przeniesiono do rodzaju Hyptiotheca. Problematycznymi organizmami o niejasnej przynależności są Cupitheca holocyclata, Conotheca australiensis, nienazwany gatunek z rodzaju Coleolus, oraz czapeczkowata Cassitella baculata gen. et sp. nov., która może okazać się wieczkiem nieznanego na razie organizmu. Missarzhevsky (1969) użył Hyolithes (Orthotheca) bayonet var. groelandicus i H. (O.) bayonet var. longus do ustanowienia Lenatheca, ale okazy, na których oparto ten rodzaj są zbyt słabo zachowane, by umożliwić poprawną diagnozę Lenatheca.

Key words: Hyolitha, Hyolithida, Orthothecida, Botomian, Lower Cambrian, Bastion Formation, Greenland.

John M. Malinky [jmalinky@myrealbox.com], Geologisch−Paläontologishes Institut, Ruprecht−Karls Universität, Im Neuenheimer Feld, 234, D−69120, Heidelberg, Germany; Christian B. Skovsted [christian.skovsted@geo.uu.se], Uppsala University, Department of Earth Science, Program for Palaeobiology, Norbyvägen 22, SE−752 36 Uppsala, Sweden.