Acta Palaeontologica Polonica

Lambeozaurowy dinozaur kaczodzioby Amurosaurus riabinini z mastrychtu rosyjskiego Dalekiego Wschodu

Pascal Godefroit, Yuri L. Bolotsky, and Jimmy Van Itterbeeck

Acta Palaeontologica Polonica 49 (4), 2004: 585-618

Opisano liczne kości hadrozaura Amurosaurus riabinini Bolotsky et Kurzanov, 1991 znalezione w okolicach Błagowieszczenska nad Amurem w górnokredowej formacji Udurczukan. Porównania z dobrze wydatowanymi północnoamerykańskimi poziomami pyłkowymi wskazują na późnomastrychcki wiek tej formacji. Wykazano, że A. riabinini jest istotnie odrębnym taksonem, charakteryzowanym przez apomorfie w obrębie czaszki i szkieletu pozaczaszkowego. Analiza filogenetyczna oparta na 40 cechach czaszki, zębów i szkieletu pozaczaszkowego, wskazuje na stosunkowo prymitywną pozycję tego taksonu w obrębie podrodziny Lambeosaurinae jako takson siostrzany monofiletycznej grupy tworzonej przez klady parazaurolofów i korytozaurów. Z kladogramu wynika też azjatycki rodowód tej grupy dinozaurów kaczodziobych. W Azji wschodniej, Lambeosaurinae dominują w późnomastrychckich odsłonięciach dinozaurowych, podczas gdy grupa ta najwyraźniej nie była już reprezentowana w równowiekowych stanowiskach z zachodniej Ameryki Północnej.

Key words: Dinosauria, Lambeosaurinae, Amurosaurus riabinini, phylogeny, palaeogeography, Late Cretaceous,Russia.

Pascal Godefroit [pascal.godefroit@naturalsciences.be], Department of Palaeontology, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29, 1 000 Brussels, Belgium; Yuri L. Bolotsky [bolotdino@tsl.ru], Amur Natural History Museum, Amur KNII FEB RAS, per. Relochny 1, 675 000 Blagoveschensk, Russia; Jimmy Van Itterbeeck [jimmy.vanitterbeeck@geo.kuleuven.ac.be], Aspirant FWO−Vlaanderen, Afdeling Historische Geologie, Katholieke Universiteit Leuven, Redingenstraat 16, 3000 Leuven, Belgium.