Acta Palaeontologica Polonica

Wzrost i tryb życia triasowego cynodonta Trirachodon sugerowane przez histologię kości

Jennifer Botha and Anusuya Chinsamy

Acta Palaeontologica Polonica 49 (4), 2004: 619-627

Przebieg wzrostu i tryb życia triasowego niessaczego cynodonta Trirachodon zostały wydedukowane z histologii kości i geometrii ich przekrojów poprzecznych. Przebadano kilka części szkieletu Trirachodon w celu udokumentowania zmian histologicznych podczas ontogenezy, a także zmienności histologicznej w obrębie szkieletu. Histologia wszystkich elementów kostnych obejmuje umiarkowanie unaczynioną tkankę kostną, o strukturze włóknisto-blaszkowej, z okresowymi zahamowaniami wzrostu. Sugeruje to, że Trirachodon rósł szybko w sprzyjającej porze roku, zaś podczas niesprzyjających warunków wzrost ulegał zahamowaniu. Ponieważ środowisko jest uważane za półpustynne, z okresowymi deszczami, Trirachodon mógł być wrażliwy na takie fluktuacje środowiskowe. Zaobserwowano zmienność w obrazie histologicznym pomiędzy niektórymi elementami szkieletu; różniły się one wyrazistością i liczbą pierścieni przyrostowych. Geometria przekrojów poprzecznych kości kończyn ujawniła dość grubą ściankę kostną, co uwiarygodniło wcześniejsze sugestie, że Trirachodon kopał nory.

Key words: Cynodonts, Trirachodon, lifestyles, bone histology, growth patterns.

Jennifer Botha [jbotha@iziko.org.za]], Natural History Collections Division, South African Museum, Iziko Museums of Cape Town, P.O. Box 61, 8000, South Africa (corresponding author); Anusuya Chinsamy [achinsam@botzoo.uct.ac.za], Zoology Department, University of Cape Town, Rondebosch, 7701, South Africa.