Acta Palaeontologica Polonica

O dwóch gatunkach belemnitów rodzaju Rhopaloteuthis z jury Polski

Halina Pugaczewska

Acta Palaeontologica Polonica 02 (4), 1957: 383-404

Praca niniejsza zawiera opis Rhopaloteuthis majeri (Alth, 1875) i Rhopaloteuthis bzoviensis (Zeuschner, 1859) z keloweju i oksfordu okolic Krakowa i Częstochowy. Zbadano zmienność indywidualną, rozwój ontogenetyczny rostrum i jego budowę. Ustalono położenie komory embrionalnej i, co za tym idzie, bruzdy u obu gatunków; potwierdziło to  pogląd Naefa, że rodzaj Rhopaloteuthis należy zaliczyć do podrodziny Duvaliinae.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.