Acta Palaeontologica Polonica

Dadocrinus grundeyi Langenhan (Crinoidea) z triasu wierchowego Tatr

Jerzy Lefeld

Acta Palaeontologica Polonica 03 (1), 1958: 59-74

W środkowym triasie wierchowym fałdu Giewontu na terenie Zawratu Kasprowego autor odkrył liczne okazy liliowca, należącego do gatunku określanego dotychczas jako Dadocrinus grundeyi Jaekel. Nazwa gatunkowa była jednak tylko "Manuscript-Name"; następnie A. Langenhan (1903) podał ilustrację tego gatunku i dlatego Langenhana, a nie Jaekela uważać należy za autora D. grundeyi. Opis i diagnoza tego gatunku podane są po raz pierwszy w niniejszej pracy. D. grundeyi znany był dotychczas jedynie z dolnego wapienia falistego Górnego Śląska. Po raz pierwszy stwierdzono jego obecność w triasie typu alpejskiego. W obrębie rodziny Dadocrinidae należy on prawdopodobnie do form prymitywnych. Pozycja stratygraficzna form tatrzańskich została ustalona jako poziom hydasp piętra anizyjskiego.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.