Acta Palaeontologica Polonica

Agathammina pusilla (Geinitz) z dolnego cechsztynu Sudetów i Gór Świętokrzyskich

Henryka Wolańska

Acta Palaeontologica Polonica 04 (1), 1959: 27-59

Przedstawiono historię otwornicy Agathammina pusilla (Geinitz) oraz wyniki badań własnych dotyczących tego gatunku. Przeprowadzono szczegółową analizę morfologiczną skorupki oraz mikrostruktury ścianki. Stwierdzono obecność form mikro- i megalosferycznych i ustalono stadia wzrostowe. Zaproponowano nową diagnozę rodzaju Agathammina Neumayr, 1887, oraz nowy opis jego genotypu. Materiał, na jakim oparto badania, pochodzi z dolnego cechsztynu różnych regionów Polski (Grodziec - Sudety, Kajetanów - Góry Swiętokrzyskie).


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.