Acta Palaeontologica Polonica

Ichtiofauna łupków jasielskich z Sobniowa

Anna Jerzmańska

Acta Palaeontologica Polonica 05 (4), 1960: 367-419

Opisano szczątki ryb z łupków jasielskich, wieku oligoceńskiego z Sobniowa. Wyróżniono 8 gatunków należących do rodzin: Clupeidae, Gonostomidae, Sternoptychidae, Myctophidae, Carangidae, Cybiidae i Cottidae. Jako gatunki nowe opisano: Idrissia carpathica (rodz. Gonostomidae) i Poyipnus sobnioviensis (rodz. Sternoptychidae). Uwzględniono przede wszystkim zagadnienia systematyczno-anatomiczne. Ichtiofauna łupków jasielskich cechuje się masowym występowaniem batypelagicznych ryb z organami świetlnymi, których obecność upoważnia do uznania tych łupków za osad morza głębokiego.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.