Acta Palaeontologica Polonica

Szczątki ryb z wapieni mioceńskich Pińczowa

Kazimiera Pawłowska

Acta Palaeontologica Polonica 05 (4), 1960: 421-432

Autorka oznaczyła 13 gatunków, należących do 11 rodzajów ryb z gromad Elasmobranchii i Teleostomi, notowanych po raz pierwszy z wapieni mioceńskich Pińczowa. Fauna ryb z Pińczowa obejmuje rodzaje żyjące także obecnie w morzach tropikalnych i subtropikalnych.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.