Acta Palaeontologica Polonica

Gloeocapsomorpha prisca Zalessky (sinice) z ordowickich głazów narzutowych Polski

Ewa Adamczak

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 465-472

Alga wymieniona w tytule, która wy stępuje masowo w łupkach palnych Estonii, znajdowana jest w ordowickich głazach narzutowych Polski w asocjacji z urozmaiconą fauną morską. Zbadanie świetnie zachowanych okazów z Polski doprowadza autorkę do wniosku, że należą one do tego samego gatunku, co estońskie . Algę tę autorka zalicza do sinic, do dzisiejszej rodziny Enthophysalidaceae.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.