Acta Palaeontologica Polonica

Ichtiofauna łupkow interglacjalnych (Masovien l) z Barkowic Mokrych koło Sulejowa

Kazimiera Pawłowska

Acta Palaeontologica Polonica 08 (4), 1963: 475-493

Na podstawie 9 całych okazów i 48 fragmentów, pochodzących z łupków interglacjalnych z Barkowic Mokrych k. Sulejowa, opisano 9 gatunków ryb słodkowodnych, należących do 3 rzędów. Z Clupeiformes opisano Esox lucius
L. ; z Cypriruiformes: Barbus barbus L., Carassius carassius L., Abramis brama L., Alburnus alburnus L., Rutilus rutilus L., Scardinius erythrophthalmus L.; z Perciformes: Perca fluviatilis L. i Acerina cernua L. Z tego 3 gatunki (Esox iuctus L., Scardinius erythrophthalmus L., Perca fluviatilis L.) były podawane wcześniej z interglacjału w Szelągu pod  Poznaniem (Lubicz-Niezabitowski, 1930), a pozostałe 6 gatunków są po raz pierwszy notowane z interglacjału Polski. Wszstkie opisane gatunki są identyczne ze współcześnie żyjącymi, a obecność ich w utworach interglacjalnych w Barkowicach Mokrych mieści się w granicach ich obecnego rozprzestrzenienia geograficznego.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.