Acta Palaeontologica Polonica

Górno-dewońskie konodonty z południowo-zachodniego regionu Gór Świętokrzyskich

Zdzisława Wolska

Acta Palaeontologica Polonica 12 (4), 1967: 363-435

W pracy niniejszej opisano konodonty górnego dewonu południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich z następujących odsłonięć: Płucki, Jabłonna, Janczyce, Kadzielnia, Gałęzice (Besówka i Ostrówka), Łagów i Kowala. Opisano 93 gatunki i 12 podgatunków, należących do 27 rodzajów. U 7 gatunków z rodzaju Palmatolepis przedstawiono zmienność wewnątrzgatunkową.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.