Acta Palaeontologica Polonica

Szczątki chimer z albu-cenomanu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Andrzej Radwański

Acta Palaeontologica Polonica 13 (2), 1968: 315-322

Z albu Annopola opisano mandibulare chimery Ischyodus thurmanni Pictet & Campiche, gatunku dotychczas nie znanego na terenie Polski. Podano występowanie drobniejszych szczątków (płytek ściernych) tych chimer z cenomanu Staniewic i Skotnik. Omówiono zagadnienia związane z występowaniem poznanych dotychczas szczątków chimer w albie-cenomanie obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.