Acta Palaeontologica Polonica

Mięczaki z interglacjalnych iłów elbląskich z Elbląga i Nadbrzeża

Irena Brodniewicz

Acta Palaeontologica Polonica 14 (2), 1969: 253-290

Opisano faunę mięczaków z osadów interglacjalnych w Elblągu i Nadbrzeżu. Składa się ona z 11 gatunków ślimaków i 21 gatunków małżów. Słodkowodnych form jest 13, dwa gatunki typowo słonawowodne i 17 gatunków morskich. Przy pomocy tego zespołu scharakteryzowano środowisko sedymentacyjne profilu w Elblągu, uwzględniając zasolenie i głębokość zbiornika, jak również zagadnienia paleobiocenotyczne, paleogeograficzne i paleoklimatyczne. Wiek fauny określono jako interglacjał eemski i porównano ją z typową fauną z tego interglacjalu w Brachlewie. Arktyczna fauna z tzw. iłów yoldiowych z Nadbrzeża zbierana była z hałd. Jest ona bardzo uboga, obejmuje tylko 6 gatunków małżów, toteż rozważano na jej podstawie tylko zagadnienia paleogeograficzne i paleoklimatyczne. W części systematycznej podano opisy gatunków i uwzględniono ich ekologię, rozmieszczenie geograficzne i stratygraficzne.


This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.