Acta Palaeontologica Polonica

Zdzisława Wolska

Acta Palaeontologica Polonica 14 (4), 1969: 577-590

Z wapienia o wadze 9,5 kg, z głębokości od 1257 do 1259 m, uzyskano 427 okazów konodontów, nadających się do oznaczenia gatunkowego. Reprezentują one 16 gatunków należących do 9 rodzajów, wśród których dominuje Spathognathodus (46,7 il/o fauny konodontów). Badany wapień zaliczono do najwyższego syluru (zona eosteinhornensis).