Acta Palaeontologica Polonica

Ramienonogi bezzawiasowe (Lingulata) z dolnoordowickich (tremadockich) chalcedonitów z Gór Świętokrzyskich

Lars E. Holmer and Gertruda Biernat

Acta Palaeontologica Polonica 47 (1), 2002: 141-156

Na podstawie nowego materiału z Gór Świętokrzyskich, opisano ponownie ramienionogi (Lingulata) z chalcedonitów wieku tremadockiego. Tamtejsza fauna obejmuje 18 gatunków, w tym dwa nowe: Elliptoglossa polonica i Siphonotretella popovi. Tajemnicza Orbiculoidea? subovalis Biernat została zaliczona do niedawno ustanowionego, nietypowego paterulida Diencobolus Holmer, Popov, Koneva et Bassett. Fauna obejmuje też Acrotreta dissimilis (Biernat), ?Ditreta dividua Biernat, Semitreta maior Biernat, Eurytreta minor Biernat, Mamatia retracta (Popov), Orbithele ceratopygarum (Brřgger), Siphonobolus uralensis (Lermontova), Alichovia analogica Biernat, Pomeraniotreta sp., Akmolina sp., Rowellella sp., Acanthambonia sp. A, Acanthambonia? sp. B, Leptembolon cf. lingulaeformis (Mickwitz), i najstarszy znany gatunek Eoconulus. Większość gatunków jest endemiczna, ale znacząca liczba jest też znana ze wschodniego Kazachstanu i południowego Uralu, a także z tremadoku Szwecji i Norwegi.

Key words: Brachiopoda, Lingulata, Lower Ordovician, Tremadoc, Holy Cross Mountains, Poland.

Lars E. Holmer [Lars.Holmer@pal.uu.se], Institute of Earth Sciences, Department of Historical Geology and Palaeontology, Norbyvägen 22, S−752 36 Uppsala, Sweden; Gertruda Biernat, Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL−00−818 Warszawa, Poland.