Acta Palaeontologica Polonica

Swoista anatomia kości piętowej zajęczaków

Ann R. Bleefeld and W. J. Bock

Acta Palaeontologica Polonica 47 (1), 2002: 181-183

Szeroko dziś rozprzestrzeniony rząd zajęczaków (Lagomorpha) obejmuje dwie rodziny: szczekuszkowate (Ochotonidae) i zającowate (Leporidae). Oględziny morfologii stopy współczesnych i kopalnych zajęczaków ujawniły obecność szczególnego kanału ("kanału piętowego") biegnącego ukośnie przez kość piętową.

Dawność, powszechność i wygląd kanału piętowego u wszystkich zajęczaków, w tym w najstarszych znanych kopalnych kościach piętowych, wobec jego braku u wszystkich innych grup ssaków może wskazywać na wczesne oddzielenie się zajęczaków od innych grup, wskazywanych jako ich domniemani krewniacy.

Ann R. Bleefeld [annrebek@amnh.org], Division of Paleontology, Ameri− can Museum of Natural History, 79th Street@Central ParkWest New York, New York 10024 USA; Walter J. Bock [wb4@columbia.edu], Department of Biological Sciences, Columbia University, 1200 Amsterdam Avenue, Mail Box 5521, New York, 10027 USA.