Acta Palaeontologica Polonica

Fauna najniższego famenu wschodniej Ameryki Północnej - niedobitki wielkiego wymierania

Jed Day and D. Jeffrey Over

Acta Palaeontologica Polonica 47 (2), 2002: 189-202

W ogniwie Hanover Shale formacji Java w zachodniej części Stanu Nowy Jork odkryto pokład muszlowcowy z najwcześniejszego famenu (późny dewon) 1,4 m powyżej granicy fran-famen (F-F). Fauna oskorupionych bezkręgowców z tego pokładu (dolny poziom konodontowy Palmatolepis triangularis) dostarcza informacji o składzie taksonomicznym zespołów bentosu szelfu zewnętrznego podczas fazy odradzania się biocenoz basenu przedpola Appalachów wkrótce po górnym zdarzeniu Kellwasser wyznaczającym wielkie wymieranie F-F. Bezkręgowce oskorupione są wyjątkowo rzadkie w górnej części ogniwa łupków hanowerskich tuż poniżej i powyżej pokładu muszlowcowego. Tymczasem w obrębie tego pokładu zagęszczenie muszli ramienionogów i szczątków innych grup osiąga 80-100 muszel/dm2. Wydłużone muszle ramienionoga wiesionkowcowego Barroisella cf. B. campbelli układają się mniej więcej równolegle do kierunku spływu wód w głębokowodnym basenie sedymentacyjnym. Fauna ramienionogów zdominowana jest przez przedstawicieli rodzajów Retichonetes, Barroisella, Cyrtospirifer, Tylothyris i Praewaagenoconcha. Rzadkie są gatunki z rodzajów Thiemella, Schizophoria, Ripidiorhynchus?, Chapinella?, nieoznaczalny rhynchonellid, Ambocoelia, i wyjątkowo rzadka Orbiculoidea. Późnofrańskimi niedobitkami są takie formy jak Cyrtospirifer hornellensis, Tylothyris mesacostalis, Praewaagenoconcha speciosa i kilka innych. Zasięg stratygraficzny Thiemella leonensis zaczyna się tuż powyżej granicy F-F (poziom Upper Kellwasser) w pokładzie muszlowcowym w górnych łupkach Hanover w zapadlisku zachodnioappalachijskim.

Key words: Brachiopoda, Conodonta, extinction, survivor fauna, Frasnian, Famennian, North America.

Jed Day [jeday@ilstu.edu], Department of Geology and Geography, Illinois State University, Normal, Illinois 61790−4400, USA; D. Jeffrey Over [over@geneseo.edu], Department of Geosciences, SUNY−Geneseo, Geneseo, New York 14454, USA.