Acta Palaeontologica Polonica

Trylobity najwyższego franu (kryzys Kellwasser) Afryki Północnej (Mrirt, środkowy Płaskowyż Marokański)

Raimund Feist

Acta Palaeontologica Polonica 47 (2), 2002: 203-210

Po raz pierwszy odnotowano trylobity z najpóźniejszego franu w Afryce Północnej. Występują w utlenionych wapieniach między górnym a dolnym poziomem Kellwasser w Bou Ounabdou koło Mrirt, w centralnej części Płaskowyżu Marokańskiego. Fauny są bardzo zbliżone do równowiekowych zespołów w profilach europejskich, zarówno składem taksonomicznym, jak i tendencjami ewolucyjnymi do uwstecznienia oczu. Opisano dwa nowe taksony: Gondwanaspis mrirtensis gen. et sp. nov., najpóźniejszego znanego przedstawiciela rodziny Odontopleuridae przed jej wyginięciem w spągu górnego poziomu Kellwasser, oraz Pteroparia ziegleri maroccanica subsp. nov., wariant geograficzny podgatunku nominalnego z Sessacker w Reńskich Górach Łupkowych.

Key words: Trilobita, Frasnian, Morocco, Kellwasser crisis, biogeography.

Raimund Feist [rfeist@isem.univ−montp2.fr],Institut des Sciences de l’Evolution,Université Montpellier 2, 34095 Montpellier, France.