Acta Palaeontologica Polonica

Późnodewoński kryzys biotyczny Kellwasser i małżoraczki entomozoidowe w Górach Świętokrzyskich, Polska

Ewa Olempska

Acta Palaeontologica Polonica 47 (2), 2002: 247-266

Planktonowe małżoraczki z rodziny Entomozoidae występuja w rytmicznej wapienno-marglistej sekwencji późnego franu i wczesnego famenu w profilu Płucki. Skład gatunkowy zespołów entomozoidowych zmienia sie w tzw. interwale kryzysowym od średnio zróżnicowanego (10 gatunków), zdominowanego przez gatunki rodzajów Entomoprimitia-Richterina-Nehdentomis-Nandania poniżej wapienia głowonogowego będącego odpowiednikiem górnego wapienia Kellwasser w Niemczech, do znacznie zubożonego taksonomicznie (3 gatunki rodzaju Entomoprimitia) w wapieniu głowonogowym i do zdominowanego przez gatunek rodzaju Franklinella w pokryzysowym zespole w srodkowum poziomie Pa. triangularis.

Frańsko-fameński kryzys biotyczny doprowadził do znacznego zubożenia lub wymarcia niektórych linii filetycznych wsród entomozoidów. W profilu Płucki następowało ono dwustopniowo w poziomie konodontowym Pa. linguiformis. W pierwszym etapie u podstawy wapienia głowonogowego zespół entomozoidowy zredukowany został do dwu gatunków rodzaju Entomoprimitia. Wolna nisza ekologiczna została zajeta przez gatunek

Key words: Ostracoda, Entomozoacea, Frasnian, Famennian, Upper Kellwasser Event, extinction.

Ewa Olempska [olempska@twarda.pan.pl], Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL−00−818Warszawa, Poland.