Acta Palaeontologica Polonica

Rugozy i ramienionogi na granicy fran-famen w środkowej prowincji Hunan, południowe Chiny

Xue-Ping Ma, Yuan-Lin Sun, Wei-Cheng Hao, and Wei-Hua Liao

Acta Palaeontologica Polonica 47 (2), 2002: 373-396

Przedstawiamy rewizję taksonomiczną rugozów i ramienionogów z kilku profili obejmujących granicę fran-famen (F-F) w środkowej prowincji Hunan (Chiny). Rożnorodność płytkowodnych korali rosła stopniowo we franie, ale pod koniec franu dotknęło je gwałtowne wymieranie. Małżoraczki występowały obficie we franie; ich wymarcie zbiega się z depozycją beztlenowych czarnych łupków kończącą fran. Wczesnofameńska fauna małżoraczkowa jest słabo zróżnicowana. Frańska fauna ramienionogowa (poziomy Palmatolepis rhenana i Pa. linguiformis) zdominowana jest przez atrypidy, małe cyrtospiriferidy oraz rhynchonellida Hunanotoechia. Wszystkie atrypidy znikają przed granicą F-F, przy największym tempie wymierania tuż poniżej granicy (zapewne niższym w poziomie Pa. linguiformis). Także frańska fauna cyrtospiriferidowa jest słabo zróżnicowana i zdominowana przez formy drobne. Granicę F-F przeżyły wszystkie cyrtospiriferidy z wyjątkiem jednego taksonu. Wczesnofameńska fauna ramienionogów odradzająca się po wymieraniu była wynikiem szybkiej radiacji nowych form wkrótce po zdarzeniach kończących fran. Wczesnofameńską faunę cechują różnorodne cyrtospiriferidy, obficie występująca Yunnanellina i produktoidy. Powyżej wczesnej fauny odradzającej się po kryzysie stwierdzono inny zespół, z ramienionogami Hunanospirifer i Yunnanella, korelowany z późnym lub najpóźniejszym poziomem Pa. crepida. Ustanowiono nowy gatunek ramienionoga (Productida): Sinalosia rugosa gen. et sp. nov.

Key words: Rugosa, Ostracoda, Brachiopoda, Frasnian, Famennian, extinction, Hunan, China.

Ma Xueping [xma@geoms.geo.pku.edu.cn], Sun Yuanlin[ysun@geoms.geo.pku.edu.cn], and Hao Weicheng , Department of Geology, Peking University, Beijing 100871, China; Liao Weihua [whliao@jlonline. com],Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, Jiangsu 210008, China.