Acta Palaeontologica Polonica

Uwagi taksonomiczne o gatunkach "Phoebodus heslerorum" i Symmorium reniforme (Chondrichthyes, Elasmobranchii)

Michał Ginter

Acta Palaeontologica Polonica 47 (3), 2002: 547-555

Badania zębów rekinów występujących w pensylwańskich czarnych łupkach ze środkowych Stanów Zjednoczonych, zaliczanych jak dotąd do "Phoebodus heslerorum" Williams, 1985 i Symmorium reniforme Cope, 1893, pokazały, że "Ph. heslerorum" jest młodszym synonimem "Cladodus" divergens Trautschold, 1879. Gatunek ten nie należy ani do rodzaju Phoebodus, ani do Cladodus, w związku z czym zaproponowano wydzielenie nowego rodzaju, Heslerodus. Z kolei bardzo pospolite, duże zęby kladodontowe, posiadające dwa guzki zawiasowe oraz głębokie wcięcie w podstawie od strony wargowej, najczęściej opisywane jako S. reniforme, nie powinny być zaliczane do tego gatunku, a raczej do "Cladodus" occidentalis Leidy, 1859. Przynależność "C." occidentalis do rodzaju nie została określona, ale prawdopodobnie gatunek ten jest przedstawicielem rekinów z nadrodziny Ctenacanthoidea.

Key words: Chondrichthyes, Palaeozoic, Carboniferous, teeth, taxonomy

Michał Ginter [fiszbit@geo.uw.edu.pl], Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 93, PL−02−089 Warszawa, Poland.