Acta Palaeontologica Polonica

Wczesnokambryjski (botomski) bazalny ramienionóg Mickwitzia z północno-wschodniej Grenlandii.

Christian B. Skovsted and Lars E. Holmer

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 1-20

Problematyczny ramienionóg Mickwitzia Schmidt, 1888 został zrewidowany na podstawie nowego materiału M. cf. occidens Walcott, 1908 z wczesnokambryjskich (Botomskich) formacji Bastion i Ella Island z północno-wschodniej Grenlandii. Trawiony materiał wykazuje, że Mickwitzia miała muszlę młodocianą ("larwalną") podobną do lingulidowej, z powierzchniowymi deformacjami reologicznymi typu draperii odzwierciedlających przemieszczanie się szczecinek brzeżnych w trakcie wzrostu muszli. Młodociane i wczesne dorosłe skorupki brzuszne wykazują lingulidopodobną pseudointerareę z bruzdą nóżkową. Muszla M. cf. occidens jest tylko częściowo fosforanowa, szczególnie na obrzeżu obu skorupek muszli młodocianych i wczesnych dorosłych. W muszli fosforanowej występują przynajmniej dwa rodzaje walcowatych struktur: (1) smukłe kolumny takie jak u ramienionogów akrotretoidowych, oraz (2) proporcjonalnie grubsze, wewnętrznie prążkowane rurki mogące się otwierać na zewnątrz (na pseudointerarei brzusznej). Prążki są zapewne odciskami mikrokosmków; można więc przypuszczać, że rurki zawierały szczecinki. Cienkie lingulopodobne kolumny i grubsze prążkowane rurki ze szczecinkami uznano za homologiczne do idenycznych struktur w sklerytach siodełkowych i mitralnych u problematycznych Micrina, które wskazano jako prawdopodobną grupę wyjściową Brachiopoda. Mickwitzia jest bardziej zaawansowanym przedstawicielem wczesnych brachiopodów.

Key words: Brachiopoda, Mickwitzia, ontogeny, shell structure, Cambrian, Botomian, Greenland.

Christian B. Skovsted [Christian.Skovsted@geo.uu.se], Lars E. Holmer [Lars.Holmer@pal.uu.se], Institute of Earth Sciences, Department of Palaeobiology, Norbyvägen 22, S−752−36 Uppsala, Sweden.