Acta Palaeontologica Polonica

Nowe ramienionogi z dolnego i środkowego ordowiku (poziomy Billingen-Volkhov) wschodniego pobrzeża Bałtyku

Eva Egerquist

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 31-38

Opisano dwa nowe gatunki ramienionogów rhynchonellokształtnych, Neumania paucicostata sp. nov. i Leoniorthis robusta gen. et sp. nov., z poziomów billingeńskiego i wołchowskiego (dolny-środkowy ordowik: arenig) z regionu Klint między Bałtykiem a jeziorem Ładoga. Wszystkie okazy uzyskano przemywając luźne osady; próbki pobrano w Tallinie (Estonia) i w trzech stanowiskach w regionie St. Petersburga (Rosja). Wiele okazów znaleziono w dużym kopcu mułowym, którego dolna część należy do poziomu konodontowego Baltoniodus triangularis, zazwyczaj nieobecnego w tej okolicy. L. robusta zostaje zaliczona do rodziny Orthidae.

Key words: Brachiopoda, Clitambonitidae, Orthidae, Ordovician, Russia, Estonia.

Eva Egerquist [eva.egerquist@pal.uu.se], Department of Earth Sciences, Historical Geology and Palaeontology, Norbyvägen 22, SE−75236, Uppsala, Sweden.