Acta Palaeontologica Polonica

Późnoordowickie ramienionogi z dorzecza Selety, północny Środkowy Kazachstan

Igor F. Nikitin, Leonid E. Popov, and Michael G. Bassett

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 39-54

Formacja Tauken (górny karadok-najniższy aszgil) z północnego Centralnego Kazachstanu zawiera umiarkowanie zróżnicowaną faunę późnoordowickich ramienionogów rhynchonellokształtnych. Wykazuje ona podobieństwa do mniej więcej równowiekowych faun typowych dla płytkich szelfów zbudowanych z materiału okruchowego (BA 2-3) gór Czyngiz i Czu-Ili (w Kazachstanie) oraz południowych Chin, ale odznacza się wysokim udziałem nowych endemicznych gatunków, takich jak Tetraphalerella bestiubensis sp. nov., Glyptomena kaskolica sp. nov., Dinorthis taukensis sp. nov., Rhynchotrema seletensis sp. nov., i Nalivkinia (Pronalivkinia) zvontsovi sp. nov. Zaskakuje obfitość Rhynchotrema w porównaniu z faunami innych terranów Kazachstanu, gdzie w biofacjach przybrzeżnych przeważają na ogół rynchonellidy z rodziny Ancistrorhynchidae. Obecność atrypidów Sulcatospira i wczesnej Nalivkinia przemawia wyraźnie za biogeograficznymi związkami z mniej więcej równowiekowymi faunami południowych Chin.

Key words: Brachiopoda, Upper Ordovician, taxonomy, biogeography, Kazakhstan.

Igor F. Nikitin [oigronina@nursat.kz], Institute of Geological Sciences, Kabanbai−Batyr st. 69a, Almaty 480100, Kazakhstan; Leonid E. Popov [Leonid.Popov@nmgw.ac.uk] and Michael G. Bassett [Mike.Bassett@nmgw.ac.uk], Department of Geology, National Museum of Wales, Cathays Park, Cardiff CF10 3NP, Wales, U.K.