Acta Palaeontologica Polonica

Powiązania systematyczne ślepego trylobita Trimerocephalus z podrodziny Phacopinae, i jego nowy gatunek z Causses-et-Veyran, Montagne Noire (Francja)

Catherine Crônier

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 55-70

Artykuł opisuje nowy gatunek ślepego trylobita z dolnego famenu Concours-le-Haut w Causses-et-Veyran, Montagne Noire (Francja). Trimerocephalus (Trifoliops) nigritus subgen. et sp. nov. zostaje zaliczony do nowego podrodzaju, wraz z Tr. (Trif.) trifolius (Osmólska, 1958). Rozwiązanie to jest oparte na wynikach analizy filogenetycznej 13 gatunków zaliczanych do fameńskiego rodzaju Trimerocephalus McCoy, 1849; spośród 16 wcześniej znanych gatunków włączanych do tego rodzaju, tylko 12 reprezentowanych było przez dane o jakości wystarczająco dobrej, by je uwzględnić w analizie, obejmującej 23 cechy morfologiczne. Frański przedstawiciel Phacopinae Acuticryphops acuticeps (Kayser, 1889) posłużył jako grupa zewnętrzna. Trzy najbardziej prawdopodobne kladogramy mają długość 51 kroków iI współczynnik zgodności 0,82. Nowy podrodzaj Trifoliops tworzy klad z Trimerocephalus? steinachensis (Richter and Richter, 1926), oparty na wyłącznej synapomorfii: poszerzeniu przednio bocznego obrzeża głowy. Tr.? steinachensis wydaje się bliżej spokrewniony z Tr. (Trif.) trifolius (dwie synapomorfie) i może stanowić takson bardziej zaawansowany (zasługując być może na status odrębnego podrodzaju). Pozostałe gatunki Trimerocephalus nie zostały formalnie zaliczone do taksonów rangi podrodzajowej, do czasu przeprowadzenia pogłębionych badań (pokrewieństwa między nimi ukazano na kladogamach). Wyniki nie potwierdziły klasyfikacji Trimerocephalus zaproponowanej przez Chlupača (1966).

Key words: Trilobita, Phacopinae, Upper Devonian, Famennian, Montagne Noire, France.

Catherine Crônier [Catherine.cronier@univ−lille1.fr],Université des Sciences et Technologies de Lille: Sciences de la Terre, SN5, Laboratoir e de Paléontologie et Paléogéographie du Paléozoïque, UMR 8014 du C.N.R.S., 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, France.