Acta Palaeontologica Polonica

Paleobiogeograficzne i ewolucyjne znaczenie fauny amonitowej wczesnego późnego turneju Tafilalt w Maroku

Dieter Korn, Jürgen Bockwinkel, Volker Ebbighausen, and Christian Klug

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 71-92

Opisano faunę amonitów z wczesnego późnego turneju (wczesny karbon) z Tafilalt na południowym wschodzie Maroka. Obejmuje 12 rodzajów, z czego cztery nowe, i 11 nowych gatunków: Becanites africanus sp. nov., Triimitoceras epiwocklumeriforme gen. et sp. nov., Irinoceras minutum sp. nov., Muensteroceras quadriconstrictum sp. nov., Eurites bouhamedensis sp. nov., Ouaoufilalites ouaoufilalensis gen. et sp. nov., Helicocyclus fuscus sp. nov., Pericyclus mercatorius sp. nov., Orthocyclus(?) sp., Bouhamedites enigmaticus gen. et sp. nov., Winchelloceras antiatlanteum sp. nov., i Progoniatites maghribensis gen. et sp. nov. Paleogeograficzna analiza zespołu późnoturnejskich amonitów wykazuje silny endemizm na szczeblu gatunkowym, ale rodzaje i rodziny mają zasięg niemal ogólnoświatowy w morzach równikowych. Nowa fauna obejmuje najstarszych stratygraficznie przedstawicieli ważnych karbońskich rodzin goniatytów Girtyoceratidae i Goniatitidae.

Key words: Ammonoide, palaeobiogeographya, Carboniferous, Tournaisian, Morocco.

Dieter Korn [dieter.korn@museum.hu−berlin.de], Naturhistorisches Forschungsinstitut, Museum für Naturkunde der Humboldt−Universität zu Berlin, Invalidenstraße 43, D−10115 Berlin; Jürgen Bockwinkel [jbockwinkel@t−online.de], Dechant−Fein−Straße 22, D−51375 Leverkusen; Volker Ebbighausen[volker@vxr.de], Engstenberger Höhe 12, D−51519 Odenthal; Christian Klug [christian.klug@uni−tuebingen.de], Institut und Museum für Geologie und Paläontologie der Eberhard−Karls Universität, Sigwartstraße 10, D−72076 Tübingen.