Acta Palaeontologica Polonica

Włókna korowe i wtórne złogi w perydermie półstrunowca Rhabdopleura (Graptolithoidea)

Piotr Mierzejewski and Cyprian Kulicki

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 99-111

Coenecia współczesnych półstrunowców Rhabdopleura compacta i Rh. normani zbadano metodą SEM. Po raz pierwszy odkryto włókna korowe w ich tkance fuzellarnej. Ciasno upakowane włókna korowe tworzą charakterystyczne "bandaże" w kołnierzach fuzellusów, podobne do spotykanych u ordowickich rabdopleurydów. Nie stwierdzono w coeneciach żadnych zewnętrznych wtórnych złogów. Wyróżniono dwa typy wtórnych złogów wewnętrznych: (1) błoniaste, zbudowane z licznych ciasno upakowanych warstewek, podobnych do kory rzekomej i nibykory krustoidów; oraz (2) włókniste, bez błon, zbudowane z równoległych włókien korowych interpretowanych jako odpowiednik kory wewnętrznej graptolitów. Kształt ani wymiary włókien korowych Rhabdopleura i graptolitów nie różnią się znacząco między sobą. Tkanka korowa obu badanych gatunków rabdopleury składa się z długich, prostych lub falistych nierozgałęzionych włókien ułożonych równolegle, ich średnica wynosi 220 do 570 um. Wykazano, że wymarłe i współczesne Graptolithoidea (= Pterobranchia) nie różnią się właściwie budową histologiczną i ultrastrukturą pierwotnych i wtórnych wytworów perydermy. Niefuzellarna peryderma prosiculi rabdopleury pokryta jest licznymi zagłębieniami podobnymi do spotykanych w tkance korowej graptolitów.

Key words: Rhabdopleura, Pterobranchia, Hemichordata, periderm, sicula, ultrastructure, fibrils.

Piotr Mierzejewski [mierzejewski@graptolite.net], Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL−00−818 Warszawa, Poland; present address: ul Filtrowa 83/49, PL−02−032 Warszawa, Poland; Cyprian Kulicki [kulicki@twarda.pan.pl], Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL− 00−818Warszawa, Poland.