Acta Palaeontologica Polonica

Wczesnokarbońska ryba chrzęstna Thrinacodus z Irlandii i rekonstrukcja jej aparatu szczękowego

Mags Duncan

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 113-122

Opisano okazy mikroskopijnych zębów zaliczanych do rodzaju Thrinacodus z turnejskich (missisip/wczesny karbon) skał Irlandii: wapiennych mułowców lub wapieni krynoidowych. Kopalne środowisko sedymentacji zostało zrekonstruowane jako sięgające od płytkich wód przybrzeżnych poprzez umiarkowanie głębokie wysokoenergetyczne wody szelfu węglanowego aż po dość głębokie dno z dala od brzegu. Z wysokoenergetycznego szelfu wapiennego uzyskano najbogatszą faunę, obejmującą m.in. zęby asymetryczne i symetryczne, sugerujące pochodzenie od jednego gatunku prażarłacza. Zęby zaliczono do Thrinacodus incurvus (Newberry i Worthen, 1866), uznając go za starszy synonim Thrinacodus ferox Turner, 1982. Jak dotąd rodzaj ten znany jest wyłącznie z izolowanych zębów. Zęby asymetryczne i symetryczne opisano jako dwa morfotypy: ferox i nanus. Zmienność morfologiczna w obrębie morfotypów, zwłaszcza ferox, pozwala przedstawić rozmaite warianty rekonstrukcji uzębienia Thrinacodus incurvus jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Key words: Fish microfossils, Chondrichthyes, Thrinacodus, jaw reconstructions, Carboniferous, Mississippian, Ivorian, Ireland.

Mags Duncan [mduncan@tcd.ie], Department of Geology, T rinity College, Dublin 2, Ir eland.