Acta Palaeontologica Polonica

Rewizja rodzaju płaza Limnerpeton (Temnospondyli) z późnego karbonu Czech

Andrew R. Milner and Sandra E.K. Sequeira

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 123-141

Późnokarboński rodzaj Limnerpeton Fritsch, 1881 został zrewidowany na podstawie okazów typowych ośmiu gatunków opisanych przez Fritscha, z wykorzystaniem materiałów ze stanowisk Nýřany, Třemošná i Kounov w Czechach. Gatunek typowy Limnerpeton modestum to nomen dubium: dotyczy pojedynczej żuchwy, która niemal na pewno należy do amfibamidowego płaza temnospondylowego, ale nie posiada decydujących cech diagnostycznych. Lektotypy "Limnerpeton" laticeps i "Limnerpeton" macrolepis to młodociane osobniki należące do tego samego taksonu, co później opisany Mordex calliprepes Steen, 1938, stąd wchodzą w skład hipodygmatu Mordex laticeps comb. nov. "Limnerpeton" elegans to obecnie Limnogyrinus elegans należący do temnospondylowej rodziny Micromelerpetontidae. "Limnerpeton" obtusatum to okaz mikrozaura Microbrachis pelikani. "Limnerpeton" dubium to nieoznaczalny czworonóg, prawdopodobnie temnospondyl albo pelikozaur. "Limnerpeton" difficile to nomen dubium, ale holotyp jest zapewne małym osobnikiem tudytanokształnego mikrozaura Crinodon limnophyes. "Limnerpeton" caducum prawie na pewno jest okazem ofiderpetontydowego aistopoda Oestocephalus granulosus. Omówiono także kilka innych małych temnospondyli opisanych z Nýřan i wykazano, że są one okazami Limnogyrinus elegans, Mordex laticeps albo Amphibamidae incertae sedis. Fauna czworonogów z Nýřan obejmuje cztery dissorofoidowe temnospondyle, jak sugerowała Milner (1986), ale z dwiema zmianami nomenklatorycznymi. Należy tu branchiozaur Branchiosaurus salamandroides, mikromelerpeton Limnogyrinus elegans, amfibamid Platyrhinops cf. lyelli i prymitywny trematopid Mordex laticeps. Representują one cztery z pięciu najważniejszych rodzin dysorofoidów i wykazują, że grupa ta zdążyła się zróżnicować już w późnym westfalu.

Key words: Amphibia, Temnospondyli, Dissorophoidea, Carboniferous, Czech Republic.

Andrew R. Milner [a.milner@bbk.ac.uk], and Sandra E.K. Sequeira, School of Biological and Chemical Sciences, Birkbeck College, Malet Street, London WC1E 7HX, England.