Acta Palaeontologica Polonica

Mały płaz temnospondylowy Cochleosaurus opisany jako duży Limnogyrinus z górnego karbonu Czech

Andrew R. Milner and Sandra E.K. Sequeira

Acta Palaeontologica Polonica 48 (1), 2003: 143-147

Limnogyrinus elegans (Fritsch) jest najprymitywniejszym temnospondylem mikromelerpetontydowym z górnego karbonu czeskiego stanowiska Nýřany. Niedawna rewizja tego taksonu przez Werneburga (1994) włączyła do tego gatunku czaszkę widoczną od strony grzbietowej, wyraźnie większą od wszystkich dotąd opisanych i wykazująca tendencję do wydłużenia pyska. Ponowne zbadanie tego okazu wykazało, że jest to widziany od strony brzusznej okaz młodego Cochleosaurus bohemicus, bardziej prymitywnego temnospondyla edopoidowego, pospolitego w zespole płazów z Nýřan. Zrewidowano diagnozę rodzaju Limnogyrinus podaną przez Werneburga i przedyskutowano problematykę zwiazaną z odtworzeniem szeregu zmian ontogenetycznych.

Key words: Amphibia, Temnospondyli, Dissorophoidea, Carboniferous, Czech Republic.

Andrew. R. Milner [a.milner@bbk.ac.uk] and Sandra E.K. Sequeira, School of Biological and Chemical Sciences, Birkbeck College, Malet Street, London WC1E 7HX, England.