Acta Palaeontologica Polonica

Redeskrypcja neoceratopsowego dinozaura Archaeoceratops a wczesna ewolucja Neoceratopsia

Hai-Lu You and Peter Dodson

Acta Palaeontologica Polonica 48 (2), 2003: 261-272

Archaeoceratops oshimai Dong and Azuma, 1997 jest wczesnym neoceratopsem (dinozaurem rogatym) ze schyłku wczesnej kredy w rejonie Mazongshan prowincji Gansu na północnym zachodzie Chin. Przedstawiono dokładny opis Archaeoceratops oshimai na podstawie holotypu, obejmującego dobrze zachowaną prawie kompletną czaszkę, cześć kręgosłupa i niekompletną miednicę oraz paratypu obejmującego z części kręgosłupa (w tym prawie kompletnego ogona), części miednicy, fragmentów kości kończyn tylnych z całkowicie zachowaną stopą. Analiza kladystyczna wykazała, że Archaeoceratops jest grupą siostrzaną dla wszystkich znanych dotąd późnokredowych Neoceratopsia, które z kolei można podzielić na dwa klady: azjatycki Protoceratopsidae i północnoamerykański Ceratopsoidea, co wskazuje na to, że ewolucja obu grup dinozaurów rogatych na dwóch północnokredowych lądach przebiegała odrębnymi torami. Ceratopsoidea odznaczają się szeregiem cech wyspecjalizowanych, takich jak okrągłe otwory nosowe, długi wyrostek kości dziobowej (rostralnej) skierowany ku tyłowi i w bok, oraz zakrzywioną w dół brzuszną krawędzią kości przedszczękowej.

Key words: Dinosauria, Neoceratopsia, Cretaceous, China, Gansu Province, Mazongshan area.

Hai−Lu You [hyou@sas.upenn.edu], Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, P. R. China; Peter Dodson [dodsonp@vet.upenn.edu], School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA.