Acta Palaeontologica Polonica

Rozszerzony zasięg występowania wieloguzkowca Kryptobaatar i rozmieszczenie ssaków w górnej kredzie pustyni Gobi

Zofia Kielan-Jaworowska, Jørn H. Hurum, and Demchig Badamgarav

Acta Palaeontologica Polonica 48 (2), 2003: 273-278

Późnokredowy wieloguzkowiec (multituberkulat) Kryptobaatar dashzevegi Kielan-Jaworowska, 1970 jest najpospolitszym ssakiem znanym z górnokredowych (?dolny kampan) skał formacji Djadokhta w Bayan Zag (= Bajn Dzak) i Tögrög (= Tugrik), oraz odsłonięć w Ukhaa Tolgod na pustyni Gobi. Kryptobaatar jest także pospolity w formacji Bayan Mandahu (odpowiednik formacji Djadokhta), w Mongolii Wewnętrznej (Chiny), gdzie reprezentowany jest przez K. mandahuensis. Kryptobaatar nie był dotąd znany z młodszej (?górny kampan) formacji Baruungoyot ani jej odpowiedników stratygraficznych, czerwonych piaskowców z Hermiin Tsav (= Chermin Caw). Donosimy teraz o odkryciu niekompletnej czaszki Kryptobaatar dashzevegi w Hermiin Tsav I. To drugi gatunek ssaka wspólny dla formacji Djadokhta i Baruungoyot (obok Deltatheridium pretrituberculare). Podajemy skorygowaną listę późnokredowych ssaków ze stanowisk na Gobi, i skłaniamy się do przypuszczenia, że dane teriologiczne wskazują na możliwość większej bliskości w czasie sedymentacji warstw z Ukhaa Tolgod do formacji Djadokhta niż do formacji Baruungoyot.

Key words: Mammalia, Multituberculata, Kryptobaatar, Deltatheroida, Cretaceous, stratigraphy, Gobi Desert.

Zofia Kielan−Jaworowska [zkielan@twarda.pan.pl], Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL−00−818 Warszawa, Poland; Jørn H. Hurum [j.h.hurum@nhm.uio.no], Paleontologisk Museum, Boks 1172 Blindern, N−0318 Oslo, Norway; Demchig Badamgarav [badamgr@yahoo.com] Paleontological Center of the Mongolian Academy of Sciences, 63 Enkh Taivani Gudamji, Ulaanbaatar 210351, Mongolia.