Acta Palaeontologica Polonica

Paleoekologia zespołów otwornic inkrustujących korale z górnoeoceńskich osadów Północnych Włoch

Francesca R. Bosellini and Cesare A. Papazzoni

Acta Palaeontologica Polonica 48 (2), 2003: 279-292

Otwornice inkrustujące stanowią znaczący składnik tzw. zespołów kryptycznych we współczesnych i kopalnych środowiskach rafowych. Pomimo to, rzadko są wspominane w literaturze, a ich związki z koralami są słabo poznane. W tej pracy opisujemy zespoły otwornic inkrustujących korale, które zebrane zostały z różnych facji górnoeoceńskich wapieni z Nago (rejon Trentino, Północne Wlochy). Sekwencja osadowa z której pochodzą zespoły otwornic powstała w warunkach spłycającego się zbiornika morskiego. W zależności od rodzaju facji (począwszy od stosunkowo głębokowodnych osadów skłonu rafy do płytkowodnych osadów przybrzeżnych) zespoły otwornic różnią się między soba procentowym udziałem poszczególnych gatunków, formą wzrostową, oraz rodzajem inkrustowanego podłoża koralowego. Przypuszczamy, że na sukcesję zespołów inkrustujących otwornic mają wpływ takie czynniki środowiska jak światło, warunki hydrodynamiczne, a także współzawodnictwo z glonami wapiennymi oraz rodzaj podłoża koralowego.

Key words: Encrusting foraminiferans, corals, palaeoecology, reefs, Eocene, Italy

Francesca R. Bosellini [frabos@unimo.it], Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia, Via Università, 4, I−41100 Modena, Italy; Cesare A. Papazzoni [cpapazzoni@tiscali.it], Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia, Via Università, 4, I−41100 Modena, Italy.