Acta Palaeontologica Polonica

Nowe płazy z rodziny albanerpetonów z wczesnej kredy Maroka i środkowej jury Anglii

James D. Gardner, Susan E. Evans, and Denise Sigogneau-Russell

Acta Palaeontologica Polonica 48 (2), 2003: 301-319

W pracy ustanowiono trzeci rodzaj albanerpetonów, Anoualerpeton gen. nov., z dwoma nowymi gatunkami An. unicus sp. nov. (gatunek typowy) z wczesnej kredy (berias) Maroka i An. priscus sp. nov. ze środkowej jury (późny baton) Anglii. Anoualerpeton różni się od wyłącznie laurazjatyckich rodzajów albanerpetonów Albanerpeton (wczesna kreda-paleocen Ameryki Północnej; miocen Europy) oraz Celtedens (?późna jura i wczesna kreda Europy) swoistą kombinacją prymitywnych i wyspecjalizowanych stanów cech szczęk i pojedynczych kości czołowych. Monofiletyzm Anoualerpeton potwierdzają dwie synapomorfie szczęki i kości zębowej (krawędź okluzalna wklęsła w obrysie strony wargowej oraz przednie zęby silnie zróżnicowanej wielkości) konwergentne w stosunku do niespokrewnionego, stosunkowo wyspecjalizowanego późnokredowego gatunku Albanerpeton z Ameryki Północnej. Oba gatunki Anoualerpeton różnią się stanami cech kości przedszczękowej i pojedynczych kości czołowych. Analiza kladystyczna 20 cech dla 10 taksonów albanerpetontów sugeruje, że Anoualerpeton jest taksonem siostrzanym kladu Albanerpeton + Celtedens. Para siostrzana Albanerpeton + Celtedens jest oparta na jednej, może dwóch synapomorfiach dotyczących kości przedszczękowej. Anoualerpeton unicus jest jedynym znanym świadectwem występowania Albanerpetontidae w Gondwanie i wskazuje, że klad ten musiał się pojawić w Afryce najpóźniej na początku kredy. Cechy żuchwy, kręgów i kończyn wspierają interpretację Ramonellus (apt Izraela) jako płaza ogoniastego, a nie albanerpetona.

Key words: Albanerpetontidae, Cretaceous, England, Jurassic, Lissamphibia, Morocco, Ramonellus.

James D. Gardner [james.gardner@gov.ab.ca], Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Box 7500, Drumheller, Alberta T0J 0Y0 Canada; Susan E. Evans [ucgasue@ucl.ac.uk], Department of Anatomyand Developmental Biology, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT England; Denise Sigogneau−Russell [ds.dr@free.fr], Muséum National d’Histoire Naturelle, Laboratoire de Paléontologie, 8 rue Buffon, 75005 Paris, France.