Acta Palaeontologica Polonica

Kredowy ssak z Tanzanii

David W. Krause, Michael D. Gottfried, Patrick M. O'Connor, and Eric M. Roberts

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 321-330

W pracy opisano szczątek ssaka odkryty w kredowym "czerwonym piaskowcu" z południowo-zachodniej Tanzanii. Okaz jest jednym z niewielu szczątków ssaków kredowych znanych z Gondwany, a zwłaszcza Afryki. Zachowana lewa kość zębowa była dość wysoka; tkwił w niej okazały przyśrodkowy siekacz oraz pięć jednokorzeniowych zębów policzkowych o wysokich koronach. Wstępnie zaliczono okaz do rodziny Sudamericidae, może więc stanowić pierwszy afrykański ślad zagadkowego kladu Gondwanatheria, znanego z późnej kredy i paleogenu innych lądów Gondwany. Niestety, nie da się określić dokładnego wieku znaleziska. Gdyby okazało się starsze niż kampan, a zarazem gdyby potwierdziła się jego przynależność do sudamercidów, byłby to najstarszy znany przedstawiciel gondwanateriów. Gdyby pochodził z kampanu lub mastrychtu, a jego oznaczenie systematyczne było poprawne, mógłby obalić niedawno wysuniętą hipotezę biogeograficzną postulującą brak w Afryce pewnych taksonów kręgowców słodkowodnych i lądowych, w tym gondwanateriów (tj. tych, które wyewoluowały gdzie indziej w Gondwanie pod oddzieleniu się Afryki).

Key words: Mammalia, Gondwanatheria, Cretaceous, Gondwana, Africa, Tanzania.

David W. Krause [David.Krause@sunysb.edu], Department of Anatomical Sciences, Stony Brook University, Stony Brook, New York 11794−8081, USA; MichaelD.Gottfried [gottfrie@msu.edu],Michigan StateUniversity Museum, East Lansing, Michigan 48824−1045,USA; Patrick M. O’Connor [pmoconno@ic.sunysb.edu], Department of Anatomical Sciences, Stony Brook University, Stony Brook, New York 11794−8081, USA; Current address: Department of Biomedical Sciences, College of Osteopathic Medicine, Ohio University, Athens, Ohio 45701, USA; Eric M. Roberts [eroberts@mines.utah.edu], Department of Geology and Geophysics, University of Utah, Salt Lake City, Utah 84112, USA.