Acta Palaeontologica Polonica

Nowe zęby wieloguzkowców z wczesnej kredy Maroka

Gerhard Hahn and Renate Hahn

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 349-356

Opisano trzy nowe zęby wieloguzkowców (multituberkulatów) z wczesnej kredy Maroka. Ustanowiono Denisodon moroccensis gen. et sp. nov. na podstawie drugiego dolnego trzonowca różniącego się od odpowiednika u Hahnodon taqueti z tego samego stanowiska obecnością zachowanego tylnego guzka policzkowego, mniejszym tylnym guzkiem dojęzykowym i mniej wciętą językową ścianą korony zęba. Drugi ząb to tylny górny przedtrzonowiec. Zachowała się tylna część jego korony z jednym rzędem guzków, podobnie jak u Kielanodon, Eobaatar, Bolodon i u Pinheirodontidae. Trzeci ząb to dolny siekacz, podobny do tego u Kuehneodon. Oba zęby oznaczono do rodziny, jako "Hahnodontidae, gen. et sp. indet." Ustanowiono nową nadrodzinę Paulchoffatioidea obejmujaca rodziny Paulchoffatiidae, Hahnodontidae i Pinheirodontidae. Odznacza się ona następującymi autapomorfiami: drugi siekacz i kieł upodobniają się do przedtrzonowców, występuje trzeci rząd guzków na tylnych górnych przedtrzonowcach, a drugi dolny trzonowiec ma misowatą budowę. Hahnodontidae i Hahnodon otrzymały nowe definicje.

Key words: Mammalia, Multituberculata, Paulchoffatioidea, Denisodon, Early Cretaceous, Morocco.

Gerhard Hahn and Renate Hahn [RHahn77234@aol.com], Berliner Strasse 31, D−35282 Rauschenberg; Germany.