Acta Palaeontologica Polonica

Dokodonty brytyjskiego mezozoiku

Denise Sigogneau-Russell

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 357-374

W pracy opisano nowe zęby dokodontów z górnego batonu Forest Marble, zebrane przez prof. K.A. Kermacka z zespołem, a także z najwcześniejszej kredy wapieni Purbeck, zebrane przez P. Ensoma. Analiza tego materiału pozwoliła wyróżnić trzy nowe taksony: Borealestes mussetti sp. nov. i Krusatodon kirtlingtonensis gen. et sp. nov. z Forest Marble, oraz Peraiocynodon major sp. nov. z Purbeck; czyni to batońskie stanowisko najbogatszym w dokodonty (4 gatunki) spośród znanych na całym świecie. Przedyskutowano sugerowaną przez niektórych autorów możliwość synonimii Cyrtlatherium-Simpsonodon (Forest Marble) i Peraiocynodon-Docodon (Purbeck-Morrison). W podsumowaniu zaproponowano propozycję powiązań rodowych między znanymi rodzajami dokodontów na podstawie dolnych trzonowców.

Key words: Mammalia, Docodonta, Bathonian, Berriasian, Forest Marble, Purbeck, Great Britain.

Denise Sigogneau−Russell [ds.dr@free.fr], Laboratoire de Paléontologie, 8 rue Buffon, 75005 Paris, France.