Acta Palaeontologica Polonica

Nowy przeżuwający ssak parzystokopytny z późnego oligocenu Pakistanu

Grégoire Métais, Pierre-Olivier Antoine, Laurent Marivaux, Jean-Loup Welcomme, and Stéphane Ducrocq

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 375-382

Opisano zęby i szczątki szkieletu pozaczaszkowego przeżuwacza Palaeohypsodontus zinensis sp. nov. z oligocenu Wzgórz Bugti (Beludźystan, Pakistan). Znalezisko poszerza zasięg geograficzny tego rodzaju przeżuwacza o zaawansowanym uzębieniu, dotąd znanego z wczesnego oligocenu Mongolii i Chin. Rozważono zaliczenie Palaeohypsodontus do krętorogich na podstawie cech kości skokowej, oraz przedyskutowano status taksonomiczny oligo-mioceńskich eurazjatyckich przeżuwaczy zbliżonych do krętorogich. Uznano w efekcie, że zaliczenie Palaeohypsodontus do rodziny Bovidae byłoby przedwczesne. Potrzeba więcej skamieniałości zębów i kości szkieletu pozaczaszkowego należącego do tego rodzaju, a także dalszych szczątków wczesnych krętorogich, by naświetlić związki filogenetyczne między pierwszymi przedstawicielami tej rodziny w Eurazji.

Key words: Mammalia, Ruminantia, Bovidae, Oligocene, Pakistan, Bugti Hills.

Grégoire Métais [metais@isem.univ−montp2.fr], Pierre−Olivier Antoine [poa@isem.univ−montp2.fr], Laurent Marivaux [marivaux@isem.univ−montp2.fr], Jean−Loup Welcomme [welcomme@isem.univ−montp2.fr], Stéphane Ducrocq [ducrocq@isem.univ−montp2.fr], Institut des Sciences de l’Evolution, Université de Montpellier II, Place Eugène Bataillon, F−34095 Montpellier, France.