Acta Palaeontologica Polonica

Kampańskie i mastrychckie mozazaury z obszaru środkowej Polski

Marcin Machalski, John W.M. Jagt, Rudi W. Dortangs, Eric W.A. Mulder, and Andrzej Radwański

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 397-408

W pracy opisano i zilustrowano izolowane zęby (korony bądź kompletne zęby z korzeniami) póznokampańskich i późnomastrychckich mozazaurów, czyli morskich gadów spokrewnionych z dzisiejszymi waranami. Zęby te pochodzą z obszaru doliny środkowej Wisły. Są wśród nich dwa taksony z późnego kampanu Piotrawina: Prognathodon sp. oraz Plioplatecarpinae sp. A., oraz cztery taksony z póznego mastrychtu Nasiłowa: Mosasaurus cf. hoffmanni Mantell, 1829, M. cf. lemonnieri Dollo, 1889, Mosasaurus (Leiodon) cfr. anceps sensu Arambourg (1952) oraz Plioplatecarpinae sp. B. Ponadto fragmentaryczna szczęka z zębami, opisana wcze[niej z utworów póznego kampanu Maruszowa (na zachód od doliny Wisły), została oznaczona jako Mosasaurus cf. hoffmanni. Okaz ten sugeruje, że M. hoffmanni albo inny blisko spokrewniony z nim gatunek (być może jego przodek) pojawił się w Europie już w póznym kampanie (dobrze udokumentowane europejskie wystąpienia M. hoffmanni są datowane na pózny mastrycht). Przynajmniej część opisanego w pracy materiału pochodzi zapewne od mozazaurów, które okresowo odwiedzały obszar środkowej Polski w poszukiwaniu żeru (odłamane lub zrzucone korony zębów) lub też z dryfującej padliny tych gadów (kompletne zęby i fragmenty szczęk).

Key words: Reptilia, Squamata, Platynota, Mosasauridae, Upper Cretaceous, Campanian, Maastrichtian, Poland.

Marcin Machalski [mach@twarda.pan.pl], Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL 00−818 Warszawa, Poland; John W.M. Jagt [john.jagt@nhmmaastricht.nl], Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6−7, P.O. Box 882, NL−6200 AW Maastricht, the Netherlands; Rudi W. Dortangs, Hoofdstraat 36, NL−6436 CG Amstenrade, the Netherlands; Eric W.A. Mulder [eric292@gmx.net], MuseumNaturaDocet, Oldenzaalsestraat 39, NL−7591GL Denekamp, the Netherlands; Andrzej Radwański, Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Al. Żwirki i Wigury 93, PL 02−089 Warszawa, Poland.