Acta Palaeontologica Polonica

Biostratygrafia i tafonomia górnokambryjskich trylobitów z Kakeled, Kinnekulle, Västergötland, Szwecja

Fredrik Terfelt

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 409-416

Profil górnokambryjskich czarnych łupków i wapieni w Kakeled (Kinnekulle, Västergötland, Szwecja) rozciąga się od dolno-środkowej części poziomu Agnostus pisiformis do poziomu Peltura scarabaeoides. Skamieniałości zachowane są zwykle jedynie w wapieniach cuchnących, ale w poziomie A. pisiformis można znaleźć trylobity także w łupkach. Pod względem litologicznym, wapienie cuchnące można podzielić na pierwotne wapienie muszlowcowe, zawierające większość skamieniałości, i wcześnie zdiagenezowane wapienie. Zmierzono kierunki ułożenia tarcz głowowych i pygidiów A. pisiformis na czterech powierzchniach łupków i jednej wapieni cuchnących. Większość tarcz była ułożona wypukłą stroną ku górze i wykazywała uprzywilejowany kierunek, sugerując wpływ prądów wody. Powyżej poziomu A. pisiformis profil obejmuje poziom Olenus/Homagnostus obesus (0,30 m), górną część poziomu Parabolina spinulosa (0,05 m), poziom Peltura minor (1,15 m), i poziom Peltura scarabaeoides (2,50 m). Brak poziomów Leptoplastus i Protopeltura praecursor. Poziom Olenus/H. obesus jest reprezentowany tylko przez podpoziomy O. gibbosus i O. wahlenbergi, natomiast brak podpoziomów O. truncatus, O. attenuatus, O. dentatus i O. scanicus.

Key words: Trilobita, biostratigraphy, alum shale, depositional environment, Upper Cambrian, Kakeled, Kinnekulle, Sweden.

Fredrik Terfelt [Fredrik.Terfelt@geol.lu.se], Department of Geology, GeoBiosphere Science Centre, Sölvegatan 12, SE−223 62 Lund, Sweden.