Acta Palaeontologica Polonica

Fauny konodontowe z Lenodus variabilis w górnym arenigu do dolnego lanwirnu Szwecji

Anita Löfgren

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 417-436

Lenodus variabilis występuje w przedziale obejmującym dolne i środkowe piętro Kundan, w którym mieści się granica arenig-lanwirn. Dolna część tego zakresu obejmuje poziom L. variabilis, w górnej zaś gatunek ten współwystępuje z Yangtzeplacognathus crassus, wyznaczającym poziom Y. crassus. Przebadano fauny konodontowe obu tych kolejnych biopoziomów konodontowych z 14 odsłonięć z południowej, południowo-środkowej i środkowej Szwecji; różnice faunistyczne między poszczególnymi obszarami wyrażają się głównie przesunięciami we względnej obfitości gatunków. Najpowszechniej występujący takson Baltoniodus, ma porównywalne maksima obfitości w stanowiskach reprezentujących płytsze obszary basenu, a także głębsze, co wskazuje, że jego rozmieszczenie podlegało czynnikom środowiskowym innym niż głębokość. Drepanodus i Protopanderodus rectus wykazują preferencje do głębszych partii morza epikontynentalnego. Scalpellodus jest najpospolitszy w odsłonięciach reprezentujących umiarkowane głębokości. Semiacontiodus cornuformis przystosował się do płycizn nie występuje w poziomach reprezentujących maksymalne głębokości, ale miejscami (np. w Skĺne) ustępuje miejsca Semiacontiodus davidi.

Key words: conodonts, biostratigraphy, biofacies, ecology, Arenigian, Llanvirnian, Sweden.

Anita Löfgren [anita.lofgren@geol.lu. se], Department of Geology, Lund University, Sölvegatan 13, SE−223 62 Lund, Sweden.