Acta Palaeontologica Polonica

Grudki występujące osobno lub wraz ze skamieniałościami ordowickich bezkręgowców w Czechach

Jana Bruthansová and Petr Kraft

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 437-445

W ordowickich warstwach Czech występują sporadycznie skupiska drobnych walcowatych grudek. Zaliczane do ichnorodzaju Tomaculum, tworzą soczewkowate lub wydłużone nagromadzenia. Podobne skupiska towarzyszą skamieniałościom organizmów, m.in. tarczom głowowym trylobitów Ormathops atavus, Pricyclopyge binodosa i Parabarrandia crassa. Skupiska mieszczą się pod glabellą i przednimi częściami tarczy głowowej, ale konkretne położenie jest różne w poszczególnych przypadkach. Zbadano także nagromadzenia grudek w muszlach hiolitów i belerofontów, oraz w pancerzach szkarłupni. Prawdopodobnie reprezentują one szczątki odchodów padlinożerców żywiących się miękkimi częściami oskorupionych organizmów lub organizmów używających tarcz głowowych i innych muszli jako kryjówek. Interpretacja owych grudek jako jaj trylobitów jest natomiast wysoce nieprawdopodobna.

Key words: Ichnofossils, pellets, palaeoecology, taphonomy, trilobites, Ordovician, Bohemia.

Jana Bruthansová [jana.bruthansova@nm.cz], Department of Palaeontology, National Museum, Václavské nám. 68, 115 79 Prague 1, Czech Republic; Petr Kraft [kraft@natur.cuni.cz], Charles University, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Prague 2, Czech Republic.