Acta Palaeontologica Polonica

Małż Pinna cretacea (Schlotheim, 1813) z kredy Brazylii

Jens Seeling and Peter Bengtson

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 475-480

Opisano małża Pinna cretacea (Schlotheim, 1813) z cenomańsko-koniackiej formacji Cotinguiba z kotliny Sergipe w północno-wschodniej Brazylii i omówiono jego tryb życia oraz rozmieszczenie paleobiogeograficzne. Okazy zachowały się zazwyczaj w pozycji przyżyciowej, z przednim końcem pogrążonym pionowo w podłożu, jak u form współczesnych. W kredzie Brazylii występują dwaj przedstawiciele rodziny Pinnidae Leach, 1819; oprócz P. cretacea, znanej także z albu kotliny Camamu (Bahia), występuje także Atrina reginamaris (Maury, 1930) w mastrychcie kotliny Pernambuco-Paraíba.

Key words: Bivalvia, Pinna, taxonomy, Cretaceous, Brazil.

Jens Seeling [Jens.Seeling@uni−hd.de] and Peter Bengtson [bengtson@uni−hd.de], Geologisch−Paläontologisches Institut, Im Neuenheimer Feld 234, DE−69120 Heidelberg, Germany.