Acta Palaeontologica Polonica

Nowy środkowodewoński heterokoral z Hiszpanii

Esperanza Fernández-Martínez, Francis Tourneur, and Antonio López-Alcántara

Acta Palaeontologica Polonica 48 (4), 2003: 531-546

Większość heterokorali opisanych do tej pory z warstw starszych niż fameńskie ma wątpliwą przynależność systematyczną. W pracy opisano nowy rodzaj i gatunek na podstawie licznych okazów zebranych podczas badań sedymentologicznych formacji Santa Lucía w La Pola de Gordon (prowincja León, Góry Kantabryjskie, północno-zachodnia Hiszpania). Stellaphyllia luciensis gen. et sp. nov. cechuje się walcowatymi szkieletami o średnicy poniżej 2 mm i długości ponad 2 cm, o zewnętrznym obrysie od gwiaździstego do mniej lub bardziej zaokrąglonego. Cztery do sześciu przegród, rzadziej siedem łączą się w strefie osiowej koralita z krótką przegrodą ukośną. Nieliczne denka są stromo wygięte. Przegrody i elementy międzyprzegrodowe mają mikrostrukturę tworzoną przez wydłużone mikroblaszki, równoległe do płytki środkowej która ma charakter ziarnisty. Nowy rodzaj datowany jest na dolny eifel i może się okazać istotny dla zrozumienia wczesnej filogenezy i pochodzenia rzędu Heterocorallia.

Key words: Heterocorallia,Eife lian,Ca ntabrian Zone,Spa in.

Esperanza Fernández−Martínez [dimefm@unileon.es], Departamento de Ingeniería Minera, C/Jesús Rubio, 2, Universidad de León, 24071 León, Spain; Francis Tourneur [francis.tourneur@wanadoo.be], Pierres et Marbres de Wallonie, A.S.B.L. 54, rue Joseph Potier, 4140 Sprimont, Belgium; Antonio López−Alcántara [iesodiel@telefonica.net], I.E.S. Odiel, C/ Góngora s/n, 21500 Huelva, Spain.