Acta Palaeontologica Polonica

Dolnodewońskie (emskie) korale rugozowe z Gór Kantabryjskich w północnej Hiszpanii

Stefan Schröder and Francisco Soto

Acta Palaeontologica Polonica 48 (4), 2003: 547-558

Opisano dwa gatunki korali Rugosa z dolnego dewonu Gór Kantabryjskich w Hiszpanii: Cantabriastraea cantabrica gen. et sp. nov. i Tabulophyllum bonarense sp. nov. Wykształcenie elementów kotwiczących przypominających korzenie („wyrostków korzeniowych”) u T. bonarense wskazuje na przystosowania do miękkiego podłoża stabilizujące koralit. Silnie wywinięte kielichy a także budowa mikrostrukturalna (ułożenie trabekul) pozwalają prowizorycznie zaliczyć kolonie rodzaju Cantabriastraea do Paradisphyllinae, co oznacza pierwsze kopalne świadectwo występowania tej podrodziny w Europie Zachodniej. Niektóre okazy dostarczają informacji na temat tworzenia się kolonii tego taksonu, zapoczątkowywanego intensywnym bocznym pączkowaniem wyjątkowo okazałego i długotrwałego protokoralita.

Key words: Rugosa, Cantabriastraea, Tabulophyllum, Devonian, Emsian, Cantabrian Mountains, ecology.

Stefan Schröder [ste.schroeder@gmx.net], Geologisches Institut, Zülpicher Strasse 49A, D−50674 Köln, Germany; Francisco Soto [fsoto@geol.uniovi.es],Departamento de Geologia, Universidad de Oviedo,c/ Arias de Velasco s/n, E−33005 Oviedo, Spain.