Acta Palaeontologica Polonica

Szczątki rekinów (Chondrichthyes, Elasmobranchii) ze środkowej jury południowo-zachodnich Niemiec i północno-zachodniej Polski

Jürgen Kriwet

Acta Palaeontologica Polonica 48 (4), 2003: 583-594

Opisano nowe szczątki nowoczesnych rekinów (Neoselachii) ze środkowej jury południowo-zachodnich Niemiec i północno-zachodniej Polski. Niemieckie stanowisko Weilen unter den Rinnen dostarczyło jedynie kilku zębów Orectolobiformes z aalenu, reprezentujących przynajmniej jeden nowy rodzaj i gatunek, Folipistrix digitulus, i dwa dodatkowe zęby o niepewnej przynależności w obrębie tego rzędu. Morfologia nowego rodzaju Folipistrix wskazuje na uzębienie tnące o wyspecjalizowanym trybie żerowania. Batońskie i kelowejskie rdzenie wiertnicze z odwiertu Kłęby na Pomorzu Zachodnim dostarczyły bogatego materiału szczątków rekinów. Większość zębów jest uszkodzona i zachowały się tylko ich korony. Nieliczne oznaczalne okazy pochodzą z interwału od najwyższego dolnego keloweju do dolnego środkowego keloweju. Obejmują one nowy gatunek Synechodus porogatus, oraz rzadkie zęby zaliczone do Palaeobrachaelurus sp., Pseudospinax? sp., Protospinax cf. annectans Woodward, 1919, dwóch dalszych, choć trudnych do konkretnego oznaczenia gatunków rodzaju Protospinax, a także Squalogaleus. Scyliorhinidae są reprezentowane przez pojedyncze izolowane korony zębów. Nie odnotowano żadnych szczątków płaszczek. Oba zespoły skamieniałości przyczyniają się do poszerzenia naszej wiedzy o wczesnym rozmieszczeniu i zróżnicowaniu żarłaczy.

Key words: Chondrichthyes, Neoselachii, Jurassic, Germany, Poland, taxonomy, diversity.

Jürgen Kriwet [juergen.kriwet@bristol.ac.uk], Department of Earth Sciences, University of Bristol, Wills Memorial Building, Queen’s Road, Bristol BS8 1RJ, United Kingdom.